Suntem onorati sa prezentam serviciile noastre de consultanta in achizitii publice. 

I) Etapa de planificare-pregatire: - intocmirea strategiei de contractare - intocmirea documentatiei de atribuire

II) Etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului - consultanta in intocmirea unor documente strict necesare pentru organizarea procedurii(decizia privind numirea comisiei de evaluare,justificarea necesitatii participarii expertului cooptat la procesul de evaluare, a declaratiilor de confidentialitate si impartialitate) - Consultanta in publicarea anuntului de participare - Consultanta in intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, daca este cazul - Consultanta in indeplinirea sarcinilor ce revin autoritatii contractante in cazul unor contestatii privind documentatia de atribuire - Consultanta in evaluarea ofertelor - Consultanta in indeplinirea sarcinilor ce revin autoritatii contractante in cazul unor contestatii privind procedura de atribuire - Consultanta in intocmirea comunicarilor catre ofertanti - Consultanta in intocmirea raportului procedurii de atribuire - Consultanta in indeplinirea sarcinilor ce revin autoritatii contractante in cazul unor contestatii privind evaluarea ofertelor - Consultanta in incheierea contractului.

Social Media