Referinte

Va prezentam cateva din referintele expertilor nostrii:

 • Servicii profesionale Achizitii Publice pentru  Primaria Tunari, Jud. Ilfov
 • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila 2007- 2013 a Orasului Aninoasa, jud. Hunedoara
 • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila 2007- 2013 a Orasului Lupeni, jud. Hunedoara
 • Realizarea studiilor de prefezabilitate pentru Sistem Informatic Integrat in Valea Jiului
 • Realizarea Planului integrat de dezvoltare Urbana si consultanta pentru elaborarea dosarului de finantare si Analiza Cost Beneficiu pentru reabilitatea si modernizarea infrastructurii urbane, reabilitare parcuri si realizarea unui sistem integrat de supraveghere video pentru prevenirea criminalitatii urbane, in Orasul Costesti, jud. Arges finantabil prin POR DMI 1.1 Dezvoltarea Centrelor Urbane
 • Realizarea documentatiei de finantare si Analiza Cost Beneficiu pentru Proiectul de reabilitare infrastructura urbana in Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara, finantabil prin POR DMI 2.1 Reabilitarea infrastructurii urbane
 • Realizarea documentatiei de finantare si Analiza Cost Beneficiu pentru Proiectul de reabilitare infrastructura urbana in Orasul Uricani, jud. Hunedoara, finantabil prin POR DMI 2.1 Reabilitarea infrastructurii urbane.
 • Intocmirea documentatiei de finantare pentru 4 APL-uri din mediul rural in vederea accesarii fondurilor europene pe PNDR masura 1.2.5. Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii.
 • Intocmirea dosarului de finantare pentru 4 APL-uri din mediul urban si rural in vederea accesarii fondurilor europene pe POSCCE AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei în aprovizionare, în contextutil combaterii schimbarilor climatice, masura 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”  .
 • Realizarea documentatiei de finantare si Analiza Cost Beneficiu pentru Proiectul de reabilitare si modernizare a scolilor din comuna Petrachioaia, jud. Ilfov, finantat pe POR, AXA PRIORITARA 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, masura 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
 • Realizarea documentatiei de finantare si Analiza Cost Beneficiu pentru Proiectul de reabilitare si modernizare a scolilor din Orasul Magurele, jud. Ilfov, finantat pe POR, AXA PRIORITARA 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, masura 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
 • Servicii Consultanta Achizitii Publice pentru Autoritatile Locale.

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

C&C Business Projects

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.