Servicii profesionale de contabilitate, resurse umane si salarizare

Posted by on Sep 01, 2014 | Leave a Comment

TineriAntreprenori

 

Compania noastra va ofera urmatoarele servicii profesionale

Preturi promotionale !

Pentru cereri de oferta click AICI

 

Servicii contabilitate generala:

 • inregistrarea evidentei contabile pe baza documentelor justificative;
 • intocmirea balantei lunare de verificare pe conturi analitice si sintetice;
 • intocmirea jurnalelor de TVA;
 • elaborarea registrelor obligatorii; registru jurnal, registrul inventar si cartea mare;
 • intocmirea / depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata aferente datoriilor catre Bugetele Statului;
 • intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare conform normelor legale actuale
 • intocmirea documentatiei pentru obtinerea creditelor (cash flow, previziuni, planuri de afaceri);
 • situatii financiare solicitate de institutiile statului, banci;
 • refacerea (intocmirea) declaratiilor si a situatiilor financiare anuale nepuse sau intocmite gresit;
 • instruire privind intocmirea documentelor contabile primare;

Contabilitate financiara a firmei:

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor In bilant;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii;
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil .

Contabilitate de gestiune a firmei:

 •  Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime;
 •  Contabilitatea fiselor de magazie;
 •  Contabilitatea stocurilor de marfuri;
 •  Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
 •  Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
 •  Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 •  Contabilitatea importurilor si exporturilor;
 •  Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
 •  Prelucrarea facturilor catre clienti.

Supravegherea contabilitatii:

 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
 • Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
 • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.

Servicii de salarizare:

 • Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea  contractelor individuale de munca, a  modificarilor de stare civila si  salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.;
 • Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
 • Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;
 • Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
 • Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;
 • Calculul retinerilor si popririlor salariale;
 • Intocmirea statelor de plata ;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
 • Intocmirea declaratiei  unice 112 si transmiterea acesteia;
 • Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
 • Suport legislativ in orice problema de calcul salarial.

Servicii de administrare a personalului:

 •  Intocmire revisal conform HG 500;
 • Intocmirea , incheierea si declararea in revisal a contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea dosarului de personal, obtinerea  de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;
 • Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca, declararea acestora in noul revisal conform HG 500;
 • Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariatii care nu au intocmit carnet de munca;
 • Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;
 • Acordam suport legislativ pentru orice problema aparuta in domeniul relatiilor de munca
 • Acordam suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii.

Preturi promotionale !

Pentru cereri de oferta click AICI

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

C&C Business Projects

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.