Apel de proiecte pentru Produsele transnationale de turism cultural si industrial, turism accesibil pentru toti

Posted by on Aug 26, 2014 | Leave a Comment

pozeTurismPrezentul apel format din doua tematici distincte pune in aplicare Comunicarea Comisiei Europene din 2010 privind turismul, cu referire speciala la diversificarea turismului cultural si industrial european si un turism accesibil. Este, de asemenea, parte din al treilea si ultimul an pentru doua actiuni pregatitoare propuse de Parlamentul European si aprobate de catre autoritatea bugetara a UE, respectiv “Produsele Turistice Transnationale ” si “Turism Accesibil pentru Toti “.

Apelul este compus din doua teme:

Tema A: Proiecte de cooperare pentru a sprijini turismul transnational bazat pe patrimoniul cultural si industrial european

Obiective: Sprijinirea dezvoltarii strategiilor de turism; promovarea turismului in regiuni in criza sau in conversie, in scopul stimularii ocuparii fortei de munca si cresterii economice; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea de retele si de platforme de discutii intre factorii publici de decizie si sectorul privat, in domeniile turismului cultural si industrial; facilitarea si stimularea parteneriatelor public-private si integrarea intreprinderilor din sectorul cultural in strategiile de dezvoltare regionala a turismului; imbunatatirea calitatii ofertei turistice europene printr-o cooperare transfrontaliera intarita; si/sau consolidarea abilitatilor de management de organisme publice sau private care se ocupa de dezvoltarea de produse turistice tematice.

Tema B: Promovarea antreprenoriatului si managementului unui turism accesibil

Obiective: Oferirea posibilitatii pentru managerii si antreprenorii din turism, pentru auttoritatile nationale, regionale sau locale responsabile de dezvoltarea si promovarea turismului, alte autoritati nationale, regionale si locale relevante pentru sectorul turismului, de a integra accesibilitatea si «Design-ul Universal » in activitatile de management, planificare, investitii, strategii, operatiunile de zi cu zi, etc; implicarea altor operatori din lantul de aprovizionare din turism, stimuland astfel crearea de noi afaceri si cooperare transfrontaliera in domeniul turismului accesibil; incurajarea schimburilor de experienta si informatii intre antreprenori cu privire la obstacolele, provocarile si beneficiile de a face afacerile lor mai accesibile; facilitarea schimburilor de bune practici, dezvoltarea de retele si de platforme de discutii intre factorii publici de decizie, sectorul privat, scoli si mediul academic in domeniul turismului accesibil; consolidarea abilitatilor de management ale organismelor publice sau private,care se ocupa cu problemele de accesibilitate.

Buget maxim alocat:

Tema A: 1.000.000 euro

Tema B: 650.000 euro

Rata maxima de finantare UE a costurilor eligibile:75%

Finantarea UE maximape proiect:

Tema A: euro 250,000

Tema B: euro 180.000

Candidatii pot prezenta cate o propunere pentru fiecare din cele doua teme, dar prin aplicatii separate.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor:21 octombrie 2014.

Pentru informatii detaliate vizitati site-ul: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=en&title=Transnational-cultural-tourism-products-and-Tourism-and-accessibility-for-all

 

Sursa: www.finantare.ro si http://ec.europa.eu/

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

C&C Business Projects

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.