Al doilea apel pentru Programul “Inovare in industria verde”

Posted by on Iul 25, 2014 | Leave a Comment

callNorvegiaProgramul “Inovare in industria verde” este un program de dezvoltare a afacerilor avand drept scop cresterea competitivitatii intreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea si dezvoltarea spiritului antreprenorial verde.

In cadrul celui de – al doilea apel pentru primirea de propuneri de proiect, doua scheme de finantare sunt disponibile pentru solicitanti si parteneri:

– Schema de Proiecte Individuale, buget disponibil in intervalul de 7,9 – 8,9 mil. Euro

– Schema de Granturi Mici, buget disponibil de pana la 600,000 Euro

precum si Fondul pentru Relatii Bilaterale. Fondul a fost conceput pentru a sprijini programul in a – si atinge obiectivul de consolidare a relatiilor bilaterale dintre Romania si Norvegia.

Entitati romanesti si norvegiene vor fi eligibile pentru a solicita fonduri ce vor fi utilizate in vederea cautarii de parteneri de proiect sau vizitarii partenerilor inaintea sau in timpul pregatirii unei propuneri de proiect dezvoltat in parteneriat cu un potential partener provenind din tara donatoare, sau pe durata dezvoltarii unor astfel de parteneriat si a pregatirii unui proiect concret in parteneriat.

Activitati eligibile pentru Schema de Proiecte Individuale si Schema de Granturi Mici:

Acest Program poate oferi sprijin pentru dezvoltarea de proiecte care vor derula si implementa activitati in cadrul intreprinderilor care solicita finantare, in unul sau mai multe dintre urmatoarele arii:

1. Implementarea si investitia in tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul;

2. Dezvoltarea de produse si servicii ecologice;

3. Eficienta materialelor si gestionarea deseurilor;

4. Dezvoltarea si implementarea de procese de management si de productie “mai ecologice”.

Alte activitati sunt, de asemenea, eligibile, insa doar ca  activitati secundare. Aceste activitati pot fi:

– Activitati de marketing (targuri locale / regionale / nationale, cercetare de piata, etc);

– Crearea / dezvoltarea de retele de afaceri, centre de resurse pentru eco?intreprinderi;

– Schimbul de experienta privind bunele practici in domeniul eco?business intre entitati din Norvegia si, respectiv, din Romania.

Schema de Granturi Mici a fost stabilita pentru a include microintreprinderile si intreprinderile mici ca grupuri tinta.

Organizatiile non – profit si neguvernamentale nu sunt solicitanti eligibili in cadrul acestui al doilea Apel de Propuneri de Proiecte.

In cadrul Schemei de Proiecte Individuale si a Schemei de Granturi Mici, proiectele trebuie sa contribuie in mod direct la indeplinirea unuia sau a mai multora dintre indicatorii de rezultate stabiliti pentru acest Program:

1. Tehnologii de mediu adaptate cu succes pentru utilizare in domenii noi;

2. Produse si servicii ecologice imbunatatite:

3. Eco – initiative legate de eficienta materialelor si imbunatatirea gestionarii deseurilor;

4. Initiative inovatoare pentru a creste eficienta in operatiunile de afaceri

5. Locuri de munca “verzi” nou create.

Cererile de finantare depuse de intreprinderile private trebuie sa includa cel putin o mica componenta referitoare la “dezvoltarea unei abordari active a activitatilor de RSC in intreprindere.” Activitatile vor fi in deplina concordanta cu prevederile ajutorului de stat aplicabile pentru acest al doilea Apel de Propuneri de Proiecte.

Solicitantii eligibili in cadrul Schemei de Proiecte Individuale sunt: intreprinderile private, constituite ca persoane juridice in Romania

Solicitanti eligibili in cadrul Schemei de Granturi Mici sunt: microintreprinderi si intreprinderi mici, legal constituite in Romania, care functioneaza in conformitate cu legislatia romana in vigoare privind societatile comerciale.

Parteneri eligibili

Un proiect dezvoltat in parteneriat cu un partener eligibil din tara donatoare este puternic incurajat si prioritizat in timpul procesului de evaluare. Acest lucru se aplica ambelor scheme atat Schema de Proiecte Individuale cat si Schema de Proiecte Mici.

Un proiect eligibil dezvoltat in parteneriat cu un partener din tara donatoare trebuie sa includa cel putin o persoana juridica romana si cel putin o persoana juridica din Norvegia si trebuie sa demonstreze o valoare adaugata pentru ambele parti.

Partenerii norvegieni eligibili, trebuie sa fie persoane juridice care sunt stabilite in conformitate cu legislatia norvegiana relevanta. in functie de obiectivul proiectului si de activitatile proiectului, partenerii norvegieni ar putea fi: intreprinderi private, entitati publice, institutii de invatamant superior, organizatii de cercetare sau organizatii non – profit si non – guvernamentale.

Suma minima si suma maxima de finantare pe proiect:

Schema de Proiecte Individuale:

Suma minima a asistentei financiare solicitate este de 200.000 de EURO.

Suma maxima a asistentei financiare solicitate este de 1.500.000 de EURO.

Schema de Granturi Mici:

Suma minima a asistentei financiare solicitate este de 50.000 de euro.

Suma maxima a asistentei financiare solicitate este de 200.000 de euro.

Rata grantului si plafonul de cofinantare

Pentru intreprinderile private si proiectele care includ activitati economice, precum oferirea de bunuri si servicii pe o piata, rata finantarii acordate va fi in conformitate cu legislatia aplicabila ajutorului de stat, luand in considerare beneficiile economice si toate celelalte aspecte relevante.

Cofinantarea va fi furnizata sub forma de numerar de catre liderul de proiect si / sau de partenerul (ii) de proiect. Toti solicitantii trebuie sa demonstreze stabilitate financiara si lichiditate adecvate, in caz contrar cererea de finantare fiind respinsa in faza de evaluare. Stabilitatea financiara si lichiditatea sunt demonstrate pe baza istoricului operational pe termen scurt si lung al intreprinderii.

Proiectele trebuie sa fie finalizate pana la 30 aprilie 2016, data care reprezinta, de asemenea, sfarsitul perioadei de eligibilitate pentru implementarea Programului. Este de asteptat ca perioada de implementare a proiectelor selectate pentru finantare sa inceapa cel mai tarziu in primul trimestru al anului 2015, ceea ce inseamna ca perioada de implementare a proiectului va fi de maxim 12 luni.

Termenul limita de aplicare pentru solicitarile de finantare in cadrul acestor doua scheme este 30 septembrie 2014, ora 2.00 p.m, ora locala norvegiana.

Fondul pentru Relatii Bilaterale

Fondul va fi utilizat pentru a cauta parteneri de proiect din tara donatoare inainte sau in timpul pregatirii unei propuneri de proiect in parteneriat, pentru dezvoltarea unor astfel de parteneriate si elaborarea unei cereri pentru un proiect in parteneriat cu un partener din tara donatoare.

Activitati eligibile

-Sprijin pentru Deplasare.

Solicitanti eligibili

Toate entitatile romanesti, eligibile in cadrul Programului, sunt solicitanti eligibili pentru Fondul pentru Relatiile Bilaterale. Persoanele juridice norvegiene sunt, de asemenea, eligibile pentru a aplica pentru sprijin din partea Fondului pentru Relatiile Bilaterale.

Bugetul disponibil pentru acest apel este de pana la 30.000 deEURO.

Rata maxima a grantului pentru Schema de Sprijin pentru Deplasare este de 85%. Pentru deplasare, sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru acoperirea costurilor de deplasare si cazare, dar nu mai mult de 1.200 de euro, de persoana.

Pentru “Asistenta financiara pentru deplasari” se pot depune cereri de finantare in mod continuu pana la data de 29 august 2014, ora 2.00 p.m., ora locala norvegiana.

Pentru mai multe informatii si pentru a descarca documentatia necesara aplicarii in cadrul acestui apel, vizitati site-ul: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/

 

Sursa: www.finantare.ro si www.eeagrants.ro

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

C&C Business Projects

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.