ANRMAP a publicat un prim draft al Ghidului de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferent proiectelor finantate din instrumente structurale

Posted by on Ian 21, 2014 | 1 Comment

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a publicat in data de 14 ianuarie un prim draft al „Ghidului de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferent proiectelor finantate din instrumente structurale”. Acest document se adreseaza in principal autoritatilor contractante implicate in gestionarea instrumentelor structurale din Romania, reprezentand un instrument... 

Parlamentul European a adoptat noi reguli privind achizitiile publice!

Posted by on Ian 17, 2014 | Leave a Comment

Parlamentul European a adoptat, pe 15 ianuarie, noile reguli UE privind licitatiile publice si contractele de concesiune. Acestea vor asigura un raport calitate-pret mai bun, vor facilita accesul la licitatii al firmelor mici si mijlocii si vor include prevederi mai stricte privind subcontractarea. Noua legislatie, deja agreata cu Consiliul in iunie 2013, revizuieste regulile actuale privind licitatiile publice in UE... 

Ministerul Transporturilor anunta achizitia serviciilor de Asistenta Tehnica

Posted by on Dec 17, 2012 | Leave a Comment

Ministerul Transporturilor a publicat anuntul de participare in vederea contractarii serviciului de Asistenta tehnica pentru evaluarea intermediara a Programului Operational Sectorial ”Transport”2007-2013, pentru perioada 2007-2011. Anuntul de participare este publicat aici: Anunt de participare numarul 140886  Read More →

NOTIFICAREA 79 DIN DATA DE 04 IANUARIE 2012

Posted by on Feb 01, 2012 | Leave a Comment

NOTIFICAREA 79 DIN DATA DE 04 IANUARIE 2012   S.E.A.P. – Ini?iere proceduri de atribuire   Autorit??ile contractante ale caror documenta?ii de atribuire transmise spre evaluare, au fost validate de c?tre A.N.R.M.A.P., vor avea în vedere ca pân? la data de 05.01.2012, s? procedeze la ini?ierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi?ie public? prin transmiterea spre publicare a anun?ului/invita?iei... 
C&C Business Projects

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.