Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

Posted by on Feb 25, 2014 | Leave a Comment

FemeiaManagerIn data de 19.02.2014, Directia de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a publicat ghidul final al “Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii”.

Va aducem astfel in atentie o oportunitate de finantare cu sprijinul bugetului de stat pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager.

Programul urmareste:

– imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;

– stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri;

– dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor;

– cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.

Bugetul programului

Programul se finanteaza din bugetul pe anul 2014 al Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism si este de 500.000 lei. Pentru anul 2014, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 12 beneficiari.

Beneficiarii eligibili

– operatorii economici: microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale

– au cel  mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la  data inscrierii in Program;

cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina peste 50% din partile sociale ale societatii in cazul microintreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/intreprinderii individuale (II)  care desfasoara activitati economice, sa fie femeie.

Valoarea finantarii

Prin Programul de fata se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si  nu poate depasi suma de 41.500 lei/beneficiar.

Categoriile eligibile de activitati ce pot fi finantate:

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

a)achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale;

b) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

c)achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii,  sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);

e)mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile in cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

f)realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie s? fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita a 10000 lei; se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, fara hosting;

g)promovarea on line a activitatilor, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor pe suport hartie si pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare in media in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;

h)consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibila/decontata a proiectului, mai putin consultanta). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

i)Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);

j)Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

Proiectul trebuie sa ob?inuta cel pu?in 60 puncte în urma complet?rii on-line a planului de afaceri.

Inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru finantare

Departamentul pentr IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, prin Directia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii administreaza, gestioneaza si deruleaza direct programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel  local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.

Detaliile privind Ghidul solicitantului precum si anexele programului le gasiti pe site-ul: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-femeia-manager/.

Sursa: www.aippimm.ro

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

C&C Business Projects

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.